Er webbläsare stödjer ej javascript vilket är nödvändigt för att Internetbokningen ska fungera korrekt.
Välj föreställning
Välj platser
Betala/boka
Bekräftelse
Vi kräver INTE vaccinationsbevis/pass. Vi säljer max 50 platser i stora salongen. Vi har alltid ledig plats mellan sällskap.